Starters

Drechtaccount Dordrecht, administratie- en belastingadviesbureau

 • Administratie inrichten

  U heeft een onderneming opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de zaken kunnen beginnen. Om een goede start te maken is het van belang om direct bij de start van uw onderneming uw administratie op een efficiënte manier in te richten. De basis hiervoor is het op een goede wijze archiveren en ordenen van de financiële stukken. Hieronder enkele tips voor het ordenen van uw administratie.

  Verkoopfacturen: De verkoopfacturen archiveert u op volgorde van factuurnummer.
  Inkoopfacturen: Inkomende facturen archiveert u op factuurdatum, normaal gesproken is dat de volgorde waarop de facturen u bereiken.
  Bankafschriften: De bankafschriften worden op volgorde van afschriftnummer bewaard. Ontvangt u uw afschriften elektronisch, dan raden wij u aan een afdruk voor uw administratie te bewaren.
  Kasstukken: Kasstukken dient u te nummeren en op volgorde van datum in een kasboek op te nemen. Let u hierbij vooral op eventuele privé-opnamen en -stortingen en opnamen van de bankrekening.

  Contact opnemen
 • Factureren

  Essentieel voor een onderneming is het maken van de verkoopfacturen. Onderstaand geven wij een aantal van de belangrijkste factuurvereisten welke minimaal op uw factuur moeten staan:

  – Uw ondernemingsnaam en adres
  – Inschrijfnummer KVK
  – BTW nummer
  – Naam en adres afnemer
  – BTW nummer afnemer in het geval van een verleggingregeling (zie www.belastingdienst.nl)
  – Factuurdatum en factuurnummer
  – Omschrijving en leveringsdatum van de geleverde goederen en/of diensten
  – Het bedrag waarover BTW verschuldigd is
  – Het tarief en bedrag aan BTW

  Contact opnemen
 • Belastingvoordeel

  Iedereen in Nederland moet belasting betalen, u als startende ondernemer dus ook. Onderstaand zetten wij de belangrijkste voordelen voor u als startende ondernemer op een rij:

  1.  Aftrekbare kosten ondernemers In principe zijn alle kosten die u maakt voor uw onderneming aftrekbaar van de winst die u maakt, mits deze zakelijk zijn.
  2.  Afschrijvingen voor startende ondernemers Als u apparatuur voor uw bedrijf aanschaft zoals gereedschappen etc., dan kunt u hierop de waarvermindering afschrijven. Dit kunt u op uw winst en verliesrekening opvoeren, waardoor u minder belasting betaalt.
  3.  Ondernemersaftrek voor belastingen Voor startende ondernemers gelden ook dezelfde aftrekposten zoals voor iedere eenmanszaak. De belastingdienst ziet u als ondernemers als u tenminste 1225 uur aan uw bedrijf besteed en 50% van uw arbeidstijd aan uw bedrijf besteed. Niet gewerkte uren in verband met zwangerschap tellen wel mee met een maximum van 16 weken.
  4.  Zelfstandigen aftrek ondernemers Zelfstandigenaftrek is eigenlijk een beloning voor het risico dat u loopt als ondernemer. Het bedrag van de vrijstelling is afhankelijk van de gemaakte winst. Op deze aftrek is het urencriterium van toepassing.
  5.  Startersaftrek ondernemers Startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld voor ondernemers die in dat belastingjaar gestart zijn, deze aftrek geld voor een periode van 3 jaar. Op deze aftrek is het urencriterium van toepassing.
  6.  Stakingsaftrek voor mensen die hun bedrijf stoppen
  7.  MKB winstvrijstelling Op de winst uit onderneming geldt, nadat deze verminderd is met ondernemersaftrek, een vrijstelling kan worden toegepast van 12% (vanaf 2010) voor de inkomstenbelasting. Deze aftrek is niet afhankelijk van het urencriterium. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst of kunt u contact opnemen met ons kantoor.

  Contact opnemen
 • Ondernemingsvormen

  Een van de eerste keuzes die een ondernemer moet maken is de keuze voor een rechtsvorm. Het overgrote deel van de startende ondernemers begint met een eenmanszaak. Indien er met twee of meer persoenen een onderneming wordt opgezet is de keuze voor de Vennootschap onder Firma (VOF) voor de meeste ondernemers vanzelfsprekend. Hieronder een korte opsomming van de verschillende ondernemingsvormen die bestaan.

  Natuurlijke ondernemingsvormen
  Het grootste risico van een natuurlijke ondernemingsvorm is dat de wet de ondernemer(s) volledig aansprakelijk stelt voor alle aansprakelijkheid die op het bedrijf rust (hoofdelijke aansprakelijkheid). Gaat er iets namens het bedrijf mis, dan is de ondernemer 100% aansprakelijk, met uiteindelijk zelfs zijn privévermogen.
   
  Natuurlijke ondernemingsvormen:
  1. Eenmanszaak
  2. Maatschap
  3. Vennootschap onder Firma (VOF)

  Privaatrechtelijke ondernemingsvormen
  Dit zijn samenwerkingsvormen en instanties die volgens de wet zelf kunnen handelen. De onderneming zelf, en niemand anders, is aansprakelijk voor de gevolgen. Een rechtspersoon kan zelf transacties maken en is zelf verantwoordelijk voor zijn verplichtingen. De eigenaren staan los van het bedrijf. Zij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de handelingen die het bedrijf doet. In het ergste geval raken aandeelhouders en investeerders hun investering kwijt, maar hun privévermogen is geen onderpand voor het bedrijf.

  Privaatrechtelijke ondernemingsvormen:
  1. Besloten Vennootschap (BV)
  2. Engelse Limited (Ltd)
  3. Naamloze Vennootschap (NV)

  Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar www.kvk.nl/rechtsvormen, of kunt u contact opnemen met ons kantoor.

  Contact opnemen