Jaarrekeningen

Na het invoeren c.q. controleren van de administratie van een geheel boekjaar verwerken wij deze gegevens tot een jaarrekening. De jaarrekening van uw onderneming bestaat uit een aantal vaste onderdelen.

Het belangrijkste zijn de balans, een overzicht van de bezittingen en schulden, en de winst-en-verliesrekening, een overzicht van de gemaakte omzet en kosten. Als de jaarrekening compleet is, lichten wij het een en ander graag toe in een persoonlijk gesprek.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u weten wat Drechtaccount voor u kan betekenen?

Neem dan contact op met ons via 078-6137444 of mobiel 06-24795012 of stuur een mail via info@drechtaccount.nl

Contact opnemen