Welkom bij Drechtaccount!

ZZP Hendrik Ido Ambacht

Administratiekantoor voor ZZP Hendrik Ido Ambacht? Drechtaccount is een kleinschalig en klantgericht accountantskantoor in het centrum van Dordrecht. Onze cliëntenportefeuille bestaat voornamelijk uit MKB ondernemers in verschillende branches. Maar ook voor de ZZP’er in Dordrecht is Drechtaccount uiterst geschikt. Drechtaccount kenmerkt zich door een grote mate van deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid bij u en uw onderneming waardoor wij u een administratie op maat kunnen aanbieden.

Drechtaccount is al jaren een accountantskantoor in Dordrecht. Door onze ruime praktijkervaring met ZZP’ers zijn wij zeer ver-trouwd met de gang van zaken met ZZP’ers waardoor wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Aan (startende) ondernemers leveren wij een uitgebreid pakket met o.a. verzorging administratie, opstellen jaarstukken, aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, aangiften omzet- en loonbelasting en het verzorgen van loonadministratie.

Tevens verzorgen wij voor particuliere klanten aangiften inkomstenbelasting als accountantskantoor.

Begeleiding startende ondernemers

Op zoek naar een accountantskantoor voor ZZP Hendrik Ido Ambacht? Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van startende ondernemers. Voor meer informatie over ons uitgebreid dienstenpakket verwijzen wij u graag naar het artikel Starters.

Administratiekantoor voor ZZP Hendrik Ido Ambacht

Het voeren van de financiële administratie kan een tijd- en energieverslindende klus zijn. Tijd en energie die u ongetwijfeld liever wilt besteden aan datgene waar u goed in bent: ondernemen. Onze ervaring zorgt ervoor dat wij alle financiële gegevens over een periode van een maand, kwartaal of jaar efficiënt en nauwkeurig kunnen structureren, verwerken en controleren. Hierdoor beschikt u op korte termijn over de door u gewenste gegevens.

Jaarrekeningen

Na het invoeren c.q. controleren van de administratie van een geheel boekjaar verwerken wij deze gegevens tot een jaarrekening. De jaarrekening van uw onderneming bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Het belangrijkste zijn de balans, een overzicht van de bezittingen en schulden, en de winst-en-verliesrekening, een overzicht van de gemaakte omzet en kosten. Als de jaarrekening compleet is, lichten wij het een en ander graag toe in een persoonlijk gesprek bij u of op ons accountantskantoor voor ZZP Hendrik Ido Ambacht.

Administratie inrichting

U heeft zich als ZZP’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de zaken kunnen beginnen.
Om een goede start te maken is het van belang om direct bij de start van uw onderneming uw administratie op een efficiënte manier in te richten. De basis hiervoor is het op een goede wijze archiveren en ordenen van de financiële stukken. Hieronder enkele tips voor het ordenen van uw administratie.

– Verkoopfacturen: De verkoopfacturen archiveert u op volgorde van factuurnummer.
– Inkoopfacturen: Inkomende facturen archiveert u op factuurdatum, normaal gesproken is dat de volgorde waarop de facturen u bereiken.
– Bankafschriften: De bankafschriften worden op volgorde van afschriftnummer bewaard. Ontvangt u uw afschriften elektronisch, dan raden wij u aan een afdruk voor uw administratie te bewaren.
– Kasstukken: Kasstukken dient u te nummeren en op volgorde van datum in een kasboek op te nemen. Let u hierbij vooral op eventuele privé-opnamen en -stortingen en opnamen van de bankrekening.

Fiscale dienstverenlening

Uiteraard kunnen wij u naar wens en behoefte assisteren met:
– Aangifte omzetbelasting
– Aangifte loonbelasting en sociale verzekeringen
– Aangifte vennootschapsbelasting
– Aangifte dividendbelasting
– Aangifte inkomstenbelasting
– Oudedagsvoorziening

Uiteraard is de mate waarin u enerzijds uw administratie zelf voorbereidt en wat wij anderzijds voor u kunnen verzorgen bespreekbaar. Wat uw wensen ook zijn, wij zijn u graag van dienst als accountantskantoor voor ZZP Hendrik Ido Ambacht!

ZZP Dordrecht

Neem contact met ons op!

Wilt u graag meer informatie of wilt u graag onze hulp?

Contact

© Drechtaccount Boekhoudkantoor 2018 - Website & SEO door MHmediaoplossingen.nl