Welkom bij Drechtaccount!

Belastingadviseur Zwijndrecht

Belastingadviseur Zwijndrecht? Drechtaccount is een kleinschalig en klantgericht accountantskantoor in het centrum van Dordrecht. Onze cliëntenportefeuille bestaat voornamelijk uit MKB ondernemers in verschillende branches. Drechtaccount kenmerkt zich door een grote mate van deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid bij u en uw onderneming waardoor wij u een administratie op maat kunnen aanbieden.

Drechtaccount is al jaren een accountantskantoor in Dordrecht. Door onze ruime praktijkervaring zijn wij zeer ver-trouwd met de gang van zaken in het bedrijfsleven waardoor wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Aan (startende) ondernemers leveren wij een uitgebreid pakket met o.a. verzorging administratie, opstellen jaarstukken, aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, aangiften omzet- en loonbelasting en het verzorgen van loonadministratie.

Tevens verzorgen wij voor particuliere klanten aangiften inkomstenbelasting als accountantskantoor.

Begeleiding startende ondernemers

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van startende ondernemers. Voor meer informatie over ons uitgebreid dienstenpakket verwijzen wij u graag naar het artikel Starters.

Belastingadviseur Zwijndrecht

Het voeren van de financiële administratie kan een tijd- en energieverslindende klus zijn. Tijd en energie die u ongetwijfeld liever wilt besteden aan datgene waar u goed in bent: ondernemen. Onze ervaring zorgt ervoor dat wij alle financiële gegevens over een periode van een maand, kwartaal of jaar efficiënt en nauwkeurig kunnen structureren, verwerken en controleren. Hierdoor beschikt u op korte termijn over de door u gewenste gegevens.

Jaarrekeningen

Na het invoeren c.q. controleren van de administratie van een geheel boekjaar verwerken wij deze gegevens tot een jaarrekening. De jaarrekening van uw onderneming bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Het belangrijkste zijn de balans, een overzicht van de bezittingen en schulden, en de winst-en-verliesrekening, een overzicht van de gemaakte omzet en kosten. Als de jaarrekening compleet is, lichten wij het een en ander graag toe in een persoonlijk gesprek bij u of op ons belastingadviseur Zwijndrecht.

Salaris administratie

Bij het in dienst nemen van personeel komt veel kijken op administratief en juridisch vlak. Wij hebben uitgebreide expertise op het gebied van de salarisadministratie en de wetgeving hieromheen. Wij zijn er om u te assisteren, vanaf het opstellen van het eerste arbeidscontract tot en met het ingaan van het pensioen.
Een overzicht van de mogelijkheden:
– Periodiek berekenen van de salarissen en vervaardigen van salarisstroken
– Aangifte loonheffing
– Eindejaarsgegevens (aanlevering aan pensioenfondsen en verzekeraars)
– Sociale verzekeringen
– Ondersteuning bij aanvraag inzake ziekte en/of zwangerschap
– Journaalposten

Fiscale dienstverenlening

Uiteraard kunnen wij u naar wens en behoefte assisteren met:
– Aangifte omzetbelasting
– Aangifte loonbelasting en sociale verzekeringen
– Aangifte vennootschapsbelasting
– Aangifte dividendbelasting
– Aangifte inkomstenbelasting
– Oudedagsvoorziening

Uiteraard is de mate waarin u enerzijds uw administratie zelf voorbereidt en wat wij anderzijds voor u kunnen verzorgen bespreekbaar. Wat uw wensen ook zijn, wij zijn u graag van dienst als belastingadviseur Zwijndrecht!

Belastingadviseur Dordrecht

Neem contact met ons op!

Wilt u graag meer informatie of wilt u graag onze hulp?

Contact

© Drechtaccount Boekhoudkantoor 2018 - Website & SEO door MHmediaoplossingen.nl